Artykuł sponsorowany

W jakich sytuacjach można ubiegać się o tzw. rozwód kościelny?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o tzw. rozwód kościelny?

Rozwód kościelny, czyli unieważnienie małżeństwa zawartego w Kościele katolickim, to proces, który może być rozważany przez osoby, które chcą zakończyć swoje związek małżeński w oczach Kościoła. W przeciwieństwie do rozwodu cywilnego, rozwód kościelny nie jest możliwy dla każdego. Istnieją jednak konkretne sytuacje, w których osoba może ubiegać się o unieważnienie małżeństwa kościelnego. W artykule przedstawiamy trzy najważniejsze przesłanki, które mogą uprawniać do ubiegania się o rozwód kościelny.

Kiedy możliwy jest rozwód kościelny?

Pierwszą przesłanką, która może uprawniać do ubiegania się o rozwód kościelny, jest brak świadomości istoty sakramentu małżeństwa ze strony jednego lub obu małżonków. Oznacza to, że w chwili zawierania związku małżeńskiego osoba nie miała pełnej wiedzy na temat sakramentalnego charakteru małżeństwa oraz jego konsekwencji. Brak świadomości może wynikać z niewłaściwego przygotowania do zawarcia sakramentu, błędów w katechezie czy też z innych przyczyn.

Drugą przesłanką, która może uprawniać do ubiegania się o rozwód kościelny, są wady zgody małżeńskiej. Wady te mogą dotyczyć zarówno samej zgody na zawarcie małżeństwa, jak i jej składników. Przykłady wad zgody małżeńskiej to przymus, strach, błąd co do osoby czy też brak zamiaru zachowania nierozerwalności małżeństwa. W takich przypadkach Kościół może uznać, że związek nie został zawarty ważnie i można go unieważnić. Warto jednak skorzystać z pomocy adwokata kościelnego w Warszawie.

Trzecią przesłanką, która może uprawniać do ubiegania się o rozwód kościelny, jest brak właściwej formy zawarcia małżeństwa. Kościół katolicki wymaga, aby małżeństwo było zawarte przed świadkami oraz duchownym uprawnionym do asystowania przy zawarciu związku. Jeśli te warunki nie zostały spełnione, małżeństwo może być uznane za nieważne.

Podsumowując, rozwód kościelny jest możliwy tylko w określonych sytuacjach, które wskazują na brak ważności zawartego związku małżeńskiego. Osoby, które uważają, że ich małżeństwo może być unieważnione, powinny zgłosić się do swojej parafii i skonsultować swoją sytuację z duchownym. Proces unieważnienia małżeństwa kościelnego jest jednak skomplikowany i może trwać nawet kilka lat.