Artykuł sponsorowany

Jakie formalności należy spełnić, aby móc przetransportować zwłoki zza granicy?

Jakie formalności należy spełnić, aby móc przetransportować zwłoki zza granicy?

Transportowanie zwłok z innego kraju do Polski to trudny i skomplikowany proces, który wymaga spełnienia wielu formalności. Warto zatem poznać odpowiednie procedury oraz zasady, aby w tych trudnych chwilach nie musieć martwić się o aspekty prawne i organizacyjne. W poniższym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z przewozem zwłok zza granicy.

Jakie dokumenty są niezbędne do przewozu zwłok z zagranicy do Polski?

Aby móc przetransportować zwłoki do Polski, konieczne jest uzyskanie odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim potrzebna jest zgoda na ekshumację i przewóz zwłok wydana przez właściwe władze lokalne kraju, z którego nastąpi transport. Kolejnym dokumentem jest międzynarodowe zaświadczenie o zgonie (tzw. "death certificate"), które potwierdza przyczynę śmierci oraz zawiera dane osoby zmarłej. Ponadto, konieczne jest również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do transportu zwłok oraz dokument potwierdzający opłacenie opłat celnych i podatkowych.

Transport zwłok z zagranicy może odbywać się na różne sposoby, jednak najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest transport drogowy. W zależności od odległości i warunków na trasie, przewóz może być realizowany przez specjalistyczne przedsiębiorstwa pogrzebowe, które dysponują odpowiednimi pojazdami oraz wykwalifikowanym personelem. Warto pamiętać, że przewóz zwłok musi odbywać się w szczelnym i nieprzezroczystym pojemniku, który spełnia wymogi sanitarno-higieniczne. Ponadto, warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie transportu oraz ewentualne dodatkowe opłaty związane z przekraczaniem granic.

Jakie są obowiązki rodziny zmarłego w przypadku przewozu zwłok zza granicy?

Rodzina osoby zmarłej ponosi odpowiedzialność za organizację i opłacenie transportu zwłok. W tym celu warto skorzystać z usług profesjonalnego przedsiębiorstwa pogrzebowego, które pomoże w załatwieniu wszelkich formalności oraz zapewni prawidłowy przebieg procesu. Rodzina powinna również poinformować konsulat lub ambasadę Polski w kraju, w którym doszło do zgonu, o zaistniałej sytuacji oraz o planach przewiezienia zwłok do Polski. Ważne jest także zgłoszenie zgonu do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego w Polsce oraz załatwienie formalności związanych z pogrzebem na terenie kraju.