Artykuł sponsorowany

Jak często należy serwisować żurawie?

Jak często należy serwisować żurawie?

W dzisiejszych czasach, żurawie są nieodzownym elementem pracy na wielu budowach i innych obiektach przemysłowych. Ich sprawne funkcjonowanie jest kluczowe dla terminowego zakończenia projektów oraz bezpieczeństwa pracowników. Dlatego warto zastanowić się, jak często należy serwisować te potężne maszyny, aby utrzymać je w doskonałym stanie technicznym. 

Czynniki wpływające na częstotliwość serwisowania

Częstotliwość serwisowania żurawi zależy od kilku czynników. Po pierwsze, od rodzaju żurawia - różne modele mają różne wymagania co do konserwacji. Na przykład, żurawie wieżowe wymagają innego podejścia niż żurawie samojezdne. Po drugie, intensywność użytkowania maszyny ma wpływ na to, jak często należy ją serwisować. Im więcej godzin pracy maszyna ma na swoim koncie, tym częściej będzie wymagała przeglądów technicznych. Po trzecie, warunki atmosferyczne oraz środowisko pracy również mają wpływ na konieczność serwisowania. W miejscach o dużym zapyleniu czy wilgotności, żurawie mogą wymagać częstszych przeglądów.

Zalecane interwały serwisowe

Zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami branżowymi, zaleca się przeprowadzanie serwisu żurawi co 12 miesięcy. Jest to tzw. przegląd okresowy, obejmujący kontrolę ogólnego stanu technicznego maszyny, sprawdzenie podzespołów oraz smarowanie. W przypadku intensywnego użytkowania sprzętu, może być konieczne skrócenie tego okresu do 6 miesięcy. Ponadto, po każdym nieplanowanym zdarzeniu, takim jak awaria czy kolizja, żuraw powinien zostać poddany szczegółowej kontroli przez specjalistyczny serwis żurawi we Wrocławiu.

Przeglądy i konserwacja bieżąca

Oprócz przeglądów okresowych, ważne jest także regularne wykonywanie czynności konserwacyjnych i kontrolnych przez operatora żurawia. Do takich czynności należy sprawdzanie poziomu oleju, smarowanie elementów ruchomych czy kontrola stanu kabli i lin. Dzięki temu można wykryć ewentualne problemy na wczesnym etapie i uniknąć kosztownych napraw. Operator powinien również zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu maszyny, aby serwis żurawi we Wrocławiu mógł szybko zdiagnozować problem i zapewnić odpowiednie naprawy.