Artykuł sponsorowany

Etapy postępowania komornika. Co warto wiedzieć?

Etapy postępowania komornika. Co warto wiedzieć?

Postępowanie komornicze to proces, który może dotknąć każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jesteśmy dłużnikami czy wierzycielami, warto znać jego etapy oraz zasady działania komornika. W końcu to od jego decyzji zależy, jak zostanie przeprowadzone egzekwowanie należności. W tym artykule przyjrzymy się poszczególnym etapom postępowania komorniczego oraz dowiemy się, co warto wiedzieć o pracy komornika.

Przeczytaj również: Na jakich zasadach prowadzone są aukcje komornicze?

Wstępne działania komornika

Pierwszym etapem postępowania komorniczego jest wszczęcie egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego. Tytuł ten może być wydany przez sąd (np. wyrok, nakaz zapłaty) lub przez inny organ uprawniony do wystawienia takiego dokumentu (np. urząd skarbowy). Komornik rozpoczyna swoje działania na wniosek wierzyciela, który musi przedstawić tytuł wykonawczy oraz klauzulę wykonalności.

Zabezpieczenie roszczenia

Na tym etapie komornik podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie roszczenia wierzyciela. Może to obejmować m.in. zajęcie rachunków bankowych dłużnika, zablokowanie jego majątku (np. nieruchomości, pojazdów) czy też zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych. Celem tych działań jest zapewnienie, że dłużnik nie będzie mógł rozporządzać swoim majątkiem w sposób utrudniający egzekucję.

Ustalenie majątku dłużnika

Kolejnym krokiem w postępowaniu komorniczym jest ustalenie majątku dłużnika, który może być przedmiotem egzekucji. Komornik z Kalisza może żądać od dłużnika przedstawienia informacji o swoim stanie majątkowym, a także przeprowadzić dochodzenie majątkowe, które pozwoli mu na zidentyfikowanie składników majątkowych podlegających egzekucji. W praktyce może to oznaczać m.in. wizytę komornika w miejscu zamieszkania czy pracy dłużnika.

Egzekucja majątkowa

Gdy komornik ustali, jakie składniki majątku dłużnika mogą być przedmiotem egzekucji, przystępuje do tzw. egzekucji majątkowej. Może ona przybrać różne formy, np. zajęcie wynagrodzenia za pracę, zlicytowanie nieruchomości czy sprzedaż rzeczy ruchomych. Komornik ma obowiązek prowadzić egzekucję w sposób najmniej uciążliwy dla dłużnika, jednak jednocześnie skuteczny dla zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Zaspokojenie wierzyciela

Ostatnim etapem postępowania komorniczego jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Komornik przekazuje mu uzyskane w wyniku egzekucji środki, które są przeznaczone na pokrycie długu. Jeśli egzekucja nie zakończy się pełnym zaspokojeniem wierzyciela, może on wystąpić z wnioskiem o dalsze działania egzekucyjne.