Artykuł sponsorowany

Do czego służą klapy dymowe?

Do czego służą klapy dymowe?

Klapy dymowe to niezbędne elementy systemów przeciwpożarowych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w budynkach. Ich główną funkcją jest kontrolowanie rozprzestrzeniania się dymu i ciepła podczas pożaru, co pomaga w ewakuacji osób oraz ułatwia pracę straży pożarnej. W Polsce istnieją ścisłe przepisy dotyczące instalacji klap dymowych, które muszą być spełnione przez inwestorów i wykonawców.

Zasada działania klap dymowych

Klapy dymowe działają na zasadzie wykorzystania różnicy ciśnień powstającej podczas pożaru. W wyniku wzrostu temperatury i powstawania dymu, ciśnienie wewnątrz pomieszczenia wzrasta, co prowadzi do otwarcia klap. Dym i gorące gazy są wtedy odprowadzane na zewnątrz budynku, co zmniejsza zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz. Klapy te mogą być sterowane ręcznie lub automatycznie, przy użyciu czujników dymu i temperatury.

Rodzaje klap dymowych

Klapy dymowe można podzielić na trzy główne rodzaje, w zależności od ich funkcji i miejsca instalacji. Pierwszym typem są klapy dachowe, montowane na dachu budynku. Służą one do odprowadzenia dymu i ciepła na zewnątrz, co jest szczególnie ważne w przypadku pożarów na wyższych kondygnacjach. Drugim rodzajem są klapy dymowe ścienne, które montowane są w ścianach zewnętrznych budynku. Ich zadaniem jest również odprowadzenie dymu na zewnątrz, ale również umożliwienie dostępu strażakom do wnętrza budynku. 

Normy prawne dotyczące klap dymowych w Polsce

W Polsce obowiązują ścisłe przepisy dotyczące instalacji klap dymowych, które regulują zarówno ich wymagania techniczne, jak i sposób montażu. Kluczowym dokumentem w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu tym określono m.in., że klapy dymowe muszą być wykonane z materiałów niepalnych, odporne na działanie wysokich temperatur oraz zapewniające odpowiednią szczelność.

Wymagania dotyczące klap dymowych w budynkach

Klapy dymowe są obowiązkowe w wielu rodzajach budynków, w tym w obiektach użyteczności publicznej, handlowych, przemysłowych czy magazynowych. W zależności od rodzaju budynku i jego przeznaczenia, wymagane są różne parametry klap dymowych, takie jak powierzchnia przekroju odprowadzającego dym, sposób sterowania czy czas otwarcia.