Artykuł sponsorowany

Czy notariusz może wykonać czynność poza siedzibą lub godzinami pracy?

Czy notariusz może wykonać czynność poza siedzibą lub godzinami pracy?

Notariusze pełnią ważną funkcję w społeczeństwie, zapewniając pewność prawną i bezpieczeństwo obrotu prawnego. W związku z tym, często zdarza się, że strony potrzebują pomocy notariusza w nietypowych sytuacjach, takich jak konieczność dokonania czynności poza siedzibą kancelarii notarialnej lub poza normalnymi godzinami pracy. W takich przypadkach warto zastanowić się, czy notariusz ma możliwość wyjścia naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Czynności notarialne poza siedzibą kancelarii notarialnej

Zgodnie z przepisami prawa notarialnego w Polsce, notariusz może wykonywać czynności notarialne poza swoją kancelarią, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na interes stron lub istniejące okoliczności. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność spisania protokołu przed komisją egzaminacyjną, która obraduje w innym miejscu niż siedziba kancelarii notarialnej. W takim przypadku, strony powinny przedstawić notariuszowi stosowne uzasadnienie i poprosić o wykonanie czynności w innym miejscu. Decyzja o wyrażeniu zgody na wykonanie czynności poza siedzibą kancelarii pozostaje jednak w gestii notariusza.

Czynności notarialne poza normalnymi godzinami pracy

Podobnie jak w przypadku wykonywania czynności poza siedzibą kancelarii, notariusz może również dokonać czynności notarialnych poza normalnymi godzinami pracy, jeżeli istnieje uzasadniony interes stron. Przykładem takiej sytuacji może być konieczność spisania umowy sprzedaży nieruchomości, gdy jedna ze stron mieszka za granicą i może przybyć do Polski tylko w określonym terminie. W takim przypadku strony powinny wcześniej skontaktować się z notariuszem i ustalić dogodny termin realizacji czynności notarialnej. W praktyce możesz udać się do notariusza w sobotę w Lublinie

Warto zwrócić uwagę, że wykonanie czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii lub poza normalnymi godzinami pracy może wiązać się z dodatkowymi opłatami. Wynika to z faktu, że notariusz ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do innego miejsca oraz ewentualnym wydłużeniem czasu pracy. Wysokość takich opłat jest uzależniona od indywidualnych ustaleń między stronami a notariuszem, jednak nie może ona przekroczyć maksymalnych stawek określonych w taryfie notarialnej.