Artykuł sponsorowany

Co zalicza się do czynności notarialnych?

Co zalicza się do czynności notarialnych?

Czynności notarialne to szeroka gama usług prawnych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego stron transakcji. W Polsce, notariusze są niezależnymi profesjonalistami, którzy mają uprawnienia do dokonywania różnych czynności prawnych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej czynnościom notarialnym w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznań

Akt notarialny

Akt notarialny to pisemne oświadczenie sporządzone przez notariusza, które potwierdza zawarcie umowy lub innego rodzaju transakcji między stronami. Akt notarialny jest wymagany w przypadku wielu transakcji, takich jak sprzedaż nieruchomości, założenie spółki, czy też spisanie testamentu. Akt notarialny zapewnia bezpieczeństwo prawnym stron transakcji, ponieważ notariusz dokładnie sprawdza tożsamość stron oraz zgodność zawartej umowy z przepisami prawa. Ponadto, akt notarialny ma moc dowodową, co oznacza, że nie można go zakwestionować w sądzie.

Poświadczenie notarialne

Poświadczenie notarialne to czynność notarialna w Poznaniu polegająca na potwierdzeniu przez notariusza określonych faktów lub praw. Poświadczenie może dotyczyć np. zgodności kopii dokumentu z jego oryginałem, prawdziwości podpisu na dokumencie czy też prawidłowości oświadczenia stron w umowie. Poświadczenie notarialne jest wymagane w przypadku wielu czynności prawnych, takich jak np. przeniesienie własności samochodu czy też uzyskanie kredytu hipotecznego. Warto dodać, że poświadczenie notarialne ma również moc dowodową i może być przedstawione jako dowód w postępowaniu sądowym.

Usługi notarialne w Poznaniu

W Poznaniu znajduje się wiele kancelarii notarialnych, które oferują szeroki zakres usług dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Notariusze w Poznaniu świadczą usługi związane z zakładaniem spółek, sprzedażą nieruchomości, spisywaniem testamentów, czy też poświadczeniem różnych dokumentów. Warto zwrócić uwagę na to, że koszty czynności notarialnych są regulowane przez ustawę o notariacie i zależą od wartości przedmiotu czynności. Przed wyborem notariusza warto porównać oferty różnych kancelarii oraz sprawdzić opinie innych klientów na temat jakości świadczonych usług.