Artykuł sponsorowany

Bramy przeciwpożarowe, czyli ważny element bezpieczeństwa

Bramy przeciwpożarowe, czyli ważny element bezpieczeństwa

Bramy przeciwpożarowe to niezbędny element ochrony budynków przed pożarem. Ich zadaniem jest zabezpieczenie przestrzeni przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu, co pozwala na ewakuację osób oraz ograniczenie strat materialnych. W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące stosowania bram przeciwpożarowych, które muszą spełniać określone normy i wymagania.

Wymagania dla bram przeciwpożarowych

W Polsce obowiązujące normy i wymagania dla bram przeciwpożarowych są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tymi przepisami, bramy przeciwpożarowe muszą spełniać określone kryteria. Po pierwsze, muszą posiadać odpowiednią klasę odporności ogniowej, która jest wyrażona w minutach (np. EI30, EI60, EI90) i określa czas, przez który brama może utrzymać swoje właściwości ognioodporne. Po drugie, bramy muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub trudnopalnych. Po trzecie, konstrukcja bramy powinna zapewniać odpowiednią szczelność, aby uniemożliwić przenikanie dymu i gazów pożarowych.

Rodzaje bram przeciwpożarowych

Bramy przeciwpożarowe można podzielić na kilka rodzajów ze względu na sposób montażu, konstrukcję oraz zastosowanie. Najpopularniejsze są bramy rolowane, które są montowane na suficie lub nadprożu otworu drzwiowego i zwijają się w górę podczas otwierania. Innym rodzajem są bramy przesuwne, które przesuwają się na bok wzdłuż ściany. Bramy skrzydłowe to kolejny typ, który przypomina tradycyjne drzwi i otwiera się na zewnątrz lub do środka pomieszczenia. W zależności od zastosowania, można spotkać także bramy specjalistyczne, takie jak np. bramy do tuneli czy dla przemysłu ciężkiego.

Montaż i konserwacja bram przeciwpożarowych

Montaż bram przeciwpożarowych powinien być wykonany przez specjalistów z uprawnieniami do tego rodzaju prac. Ważne jest, aby brama była zamontowana zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami, gdyż tylko wtedy będzie spełniała swoje funkcje ochronne. Po zamontowaniu bramy, należy regularnie przeprowadzać jej konserwację i kontrolować jej stan techniczny. W Polsce obowiązują przepisy, które nakładają na właścicieli budynków obowiązek przeprowadzania przeglądów technicznych bram przeciwpożarowych co najmniej raz w roku.